Værdiskabende rådgivning med indsigt og udsyn

Midlet er erfaring, nysgerrighed, god energi og høj faglighed samt god forståelse for de procesmæssige forhold i vores projekter.

VITA er en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor vi beskæftiger os med anlægs- og afløbsteknik, klassisk byggeri, særligt byggeri og industri.
Vi rådgiver alle vores gode kunder og samarbejdspartnere om alt fra overblik, proces, tid og økonomi til tekniske løsninger og bæredygtighed.

VITA er vores værdier og vi vil gerne forpligtes på disse.

Værdiskabende

Sand værdiskabelse opnås når alle parter i et projekt oplever, at deres hverdag bliver lettere.

Vi undersøger, sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, de succeskriterier vi hver især har på et givet projekt og bruger vores erfaring, faglighed og engagement til at opnå disse.

Idérige

Gennem nye idéer reduceres problemer til udfordringer og nye muligheder opstår.

Vi giver hinanden plads til at være idérige og kreative. Vi anerkender dette som et væsentligt bidrag til projekternes og firmaets udvikling.

Troværdige

Gennem ærlighed og en fast beslutning om at overholde de aftaler vi indgår, værner vi om vores troværdighed.

Vi siger fra overfor opgaver som ikke forenes med vores værdier eller hvor vi ikke har de rette kompetencer.

Ansvarlige

Vi behandler vores kunders projekter som vores egne.

Vi husker at god rådgivning er en holdsport, hvor de bedste resultater opnås ved at projektets og firmaets samlede viden bringes i spil.