Aurora Nordic Sky

Bygherre:

Aurora Nordic Sky

Sted:

Odense

Arkitekt:

Trimmet Tegnestue

Periode:

2018-2020

For et konsortie mellem Aurora, som er et canadisk firma der er markedsførende på produktion af medicinsk cannabis, og gartneriet Alfred Pedersen & Søn, udfører VITA produktionsfaciliteter på omkring 104.000 m² til produktion af medicinsk cannabis sammen med ALPS, Land Plus og Trimmet Tegnestue.

Byggeriet består blandt andet af:

  • 90.000 m² væksthuse
  • 14.000 m² produktions- og lagerbygning, hvor olien udvindes og affald håndteres
  • 2.000 m² administrationsbygning
  • 3.000 m³ buffertank til fjernvarme
  • Ny 60/10kV station
  • 35.000 m³ regnvandsbassin
  • 200 parkeringspladser
  • Byggemodning af grunden på 18 hektar

 

VITA varetager ingeniørrådgivning for forsyninger, byggemodning, regnvandsbassin, anlægsprojekt, projekt for administrationsbygning, produktions- og lagerbygning samt teknisk sparring med ALPS omkring væksthuse. Der ud over varetager VITA byggeledelse og sikkerhedskoordinering på projektet.

 

Billeder: VITA