Operaparken

Bygherre:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene ​Formaal​

Sted:

København

Arkitekt:

COBE

Periode:

2017-2023

I forbindelse med opførelsen af Operaen i København i begyndelsen af dette årtusinde, blev Dokøen ud for Holmen opdelt i tre øer, den Nordlige Dokø, Operaøen og den Sydlige Dokø.

Siden åbningen af Operaen, har de tre Dokøer været et populært besøgsmål for såvel Operaens gæster, byens borgere og turister, som nyder roen ved den autentiske havnefront.

Denne tendens forstærkes af de nye broer på tværs af havnen, som har forbundet arealet med andre områder af København og har gjort dette rekreative område let tilgængeligt for alle.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ønsker i forlængelse heraf, at anlægge en rekreativ park på den Sydlige Dokø med plads til fordybelse.

Parken indrettes med læfyldte opholdsrum og terrænet trapper ned til Inderhavnes overflade via en mindre udvidelse af den Sydlige Dokø.

Under parken med tilhørende væksthus og café, etableres der en ny parkeringskælder med plads til 300 biler fordelt på to niveauer. Herved flyttes Operaens nuværende parkeringsareal væk fra terræn og de fredede kraner på den Nordlige Dokø.

Parkeringskælderen etableres med transparent og grøn sammenhæng til væksthuset og parken anlægges med en gangforbindelse til Operaen.

VITA er ingeniør på projektet.

 

Billeder: COBE og Technidrone

04_DJI_0017_Operaparken_16-07-21_PF - MICH