Nauticon

Bygherre:

Danica Ejendomme

Sted:

København

Arkitekt:

ERIK arkitekter

Periode:

2019-2023

Nauticon er et kontorhus i fem etager beliggende på Sluseholmen Syd i København.

For at sikre attraktive erhvervslejemål langt ud i fremtiden, igangsættes en omfattende energirenovering og DGNB Guld certificering af bygningen.

Renoveringen indebærer blandt andet nye facader mod vandet, efterisolering, udskiftning af installationer og nye tekniske anlæg.

Disse tiltag forbedrer indeklimaet væsentligt og sikrer at dagens krav til indeklima overholdes.

Som del af fremtidssikringen ændres diverse konstruktive løsninger for at skabe mere fleksible indretningsmuligheder for kommende erhvervslejemål. Bygningen udvides i den forbindelse med ca. 2.000 m² langs Sjællandsbroen.

Projektet gennemføres i etaper, så nuværende lejere, ved hjælp af en rokadeplan, kan blive i bygningen mens ombygningen pågår.

VITA er ingeniør på projektet.

 

Billeder: ERIK arkitekter

nauticon.vinkel03.kantine